Omgevingsvergunning

Sinds 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning in werking getreden. Voor alle projecten die vallen onder de Vlaamse of provinciale lijst moet u digitaal een omgevingsvergunning aanvragen.

Op gemeentelijk niveau trad de omgevingsvergunning in werking op 1 januari 2018. Sindsdien vervangt de omgevingsvergunning de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de stedenbouwkundige melding en de verkavelingsvergunning.

Hebt u vragen over de omgevingsvergunning, mail dan naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be of bel naar 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid. U kunt ook een kijkje nemen op www.omgevingsloket.be.