Stedenbouwkundig Attest

Wat?
Om te bouwen hebt u een bouwgrond nodig. Vooraleer u een bouwterrein koopt is het echter belangrijk om te weten hoe u op dat stuk mag bouwen en/of uw woning gebouwd mag worden op die grond. Er bestaan immers heel wat plannen die de stedenbouwkundige richtlijnen en de bestemmingen van grondgebieden bepalen. Vraag voor de aankoop van een bouwgrond of bij twijfel over de bouwmogelijkheden een stedenbouwkundig attest aan. Een stedenbouwkundig attest geeft inzicht en zekerheid of uw bouwplannen kunnen worden goedgekeurd. Het wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Het geeft op basis van een plan aan of het overwogen project en de uitvoering ervan in aanmerking komen voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.

Opgelet: een stedenbouwkundig attest is geen stedenbouwkundige vergunning. Aangezien het stedenbouwkundig attest slechts twee jaar geldig is, raden wij u aan de bouwaanvraag binnen de twee jaar in te dienen.

Waar kunt u terecht?
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Wat kost het?
Het stedenbouwkundig attest is gratis en is twee jaar geldig.