Planologisch Attest

Wat?
Als je één van de volgende situaties herkent, dan kan een planologisch attest een uitkomst bieden:

Uw bedrijf is (gedeeltelijk) zonevreemd en je wil rechtszekerheid op de bestaande locatie;
Uw bedrijf wil uitbreiden of herbouwen maar je kan geen stedenbouwkundige vergunning verkrijgen omdat de bestemming van de locatie dat niet toelaat;
De bestemming van uw bedrijfslocatie bemoeilijkt de verlening van uw milieuvergunning.
Het planologisch attest geeft dus aan of een bestaand bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is.
Als het bedrijf behouden kan worden, deelt de bevoegde overheid je de ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn (twee jaar) en op lange termijn (tien jaar) mee.
Het initiatief voor het aanvragen van een planologisch attest ligt bij het bedrijf. Opgelet, een planologisch attest is geen stedenbouwkundige vergunning!

Meer inlichtingen hierover vind u:

Planologisch attest - Departement Omgeving (vlaanderen.be)