Vergunning nodig?

Alle aanvragen samen in omgevingsvergunning

Vergeet de documenten bouwvergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning. Voortaan zitten die netjes samen in één pakket met de naam omgevingsvergunning. Geetbets past die nieuwe Vlaamse wetgeving vanaf 2 mei toe en is daarmee een van de pioniers in Vlaanderen om mensen met (ver) bouwplannen nog efficiënter van dienst te zijn. Een omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige-, de verkavelings- en de milieuvergunning. Samen met de omgevingsvergunning zal er ook heel wat papierwerk verdwijnen. De nieuwe omgevingsvergunning geldt ook voor alle mogelijke werken: het bouwen van een huis, het realiseren van een project, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het verkavelen van gronden, het wijzigen of bijstellen van een verkaveling, een perceel een andere functie geven, een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen of mogelijk ook voor het bouwen van een garage of een tuinberging.

Waar aanvragen?

Die omgevingsvergunning moet je aanvragen bij het schepencollege van Diest, tenzij het betrokken perceel op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst voorkomt of bij een inrichting van klasse 1 hoort. Raadpleeg de website www.omgevingsloket.be of neem contact op met de stadsdiensten.

Hoe aanvraag indienen?

Digitaal of op papier?

Het dossier voor een omgevingsvergunning indienen moet altijd digitaal gebeuren voor volgend type aanvragen:

 • projecten met verplichte medewerking van architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede klasse
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

De indiening van aanvragen van omgevingsvergunningen kan via het digitaal loket gebeuren: www.omgevingsloket.be/digitaal-loket/home.

In andere gevallen is het indienen op papier nog altijd toegelaten. Het document moet je wel in tweevoud indienen.

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet je een gemengde aanvraag indienen.

Duidelijk en volledig dossier

Je wil natuurlijk zo snel mogelijk een antwoord op jouw aanvraag. Voor een snelle en efficiënte behandeling zijn een aantal elementen essentieel.

 • Bezorg elke tekening in een afzonderlijk bestand, in een vectorieel pdf-formaat.
 • Tekeningen worden opgemaakt in zwart-wit, met eventueel vlakken of arceringen in grijswaarden.
 • Breng een duidelijke structuur aan in je aanvraag.
 • Geef elk document een naam volgens de normenboeken.
 • Plannen hebben een werkbare en correcte schaal. Schalen moeten ook op een digitaal plan ingetekend en correct zijn. Meten en annoteren moet op alle plannen mogelijk zijn. Vermeld op alle plannen steeds een schaalbalk.

Milieu & Wonen

Rechten van de burger

De verschillende vergunningsprocedures geven jou, als burger, een belangrijk aandeel bij het tot stand komen van een vergunning. Als omwonende heb je immers recht op:

 • inzage in het dossier
 • inspraak in de procedure
 • beroep tegen de genomen beslissing

Via het digitaal loket kan je vanaf nu de digitale dossiers in openbaar onderzoek ook (beperkt) raadplegen. Bezwaren kunnen tijdens de duur van een openbaar onderzoek vanaf nu ook via het digitaal (omgevings) loket digitaal ingediend worden.

Vragen?

Algemene vragen

De website www.omgevingsloket.be zet alle elementen over de omgevingsvergunning op een rijtje. Voor vragen bij het opstellen en indienen van een aanvraag in het loket kan je terecht bij het centraal meldingspunt van Vlaanderen.

Info

Contact - Omgevingsloket

Tel: 015 45 45 91

 

Concrete vragen

Wens je bijkomende informatie over een aanvraag of de mogelijkheden op je perceel, dan kan je een afspraak maken met een medewerker van de dienst ruimtelijke ordening en/of de dienst milieu bij de gemeente Geetbets.