Land- en tuinbouw

Opdrachten Commissie tot vaststelling van schade aan teelten: 

Wanneer in een gemeente, door overmacht zoals onweder, hagelslag, overstroming of andere rampen aan land-en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen, roept de burgemeester de commissie tot vaststelling samen met het oog op de officiële vaststelling van de schade aan de teelten. De getroffen landbouwers dienen zich aan te melden op de milieudienst met het nodige formulier (zie bijlage).

Samenstelling: 

1. de burgemeester, of zijn afgevaardigde, voorzitter;

2. de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen of zijn gemachtigde;

3. de gewestingenieur van de buitendiensten van de Afdeling “Structuur en Investeringen” van het ALV (Agentschap voor Landbouw en Visserij);

4. een expert-landbouwer, door de burgemeester aangewezen, of zijn plaatsvervanger;
Aangezien er in de gemeente Geetbets een grote aanwezigheid is van zowel land-, tuinbouwers (serristen) en fruittelers werd voor elke sector een expert-landbouwer aangeduid

5. een expert-landbouwer op voorstel van de gewestingenieur aangewezen.

Schadeformulier