Belastingen en retributies

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 18/03/2020

Appartementen voormalige rijkswachtkazerne - LOI-woningen

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 , gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Belasting op de administratieve stukken - burgerzaken

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 , gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019 , gepubliceerd op de website op 8/03/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 april 2019, gepubliceerd op de website op 10/05/2019

Belasting op de administratieve stukken - omgeving

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 maart 2019, gepubliceerd op de website op 28/03/2019

Belasting op de kramen met een mobiele standplaats

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 22 augustus 2019, gepubliceerd op de website op 23/08/2019

Belasting op het opruimen van sluikstorten

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019, gepubliceerd op de website op 8/03/2019

Belasting op huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 april 2019, gepubliceerd op de website op 10/05/2019

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019, gepubliceerd op de website op 8/03/2019

Belasting op opgravingen

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Belasting op tweede verblijven

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019, gepubliceerd op de website op 8/03/2019

Belasting op vreemde begravingen

- Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

- Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 februari 2019 ,gepubliceerd op de website op 8/03/2019

Contantbelastingreglement voor de aanlevering van afval op het containerpark

-Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

-Aanpassing Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 november 2019, gepubliceerd op de website op 29/11/2019

Milieubelasting
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, aanpassing

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 november 2019, gepubliceerd op de website op 29/11/2019

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 30 november 2020, gepubliceerd op de website op 02/12/2020

Retributies

Retributiereglement inzameling asbest aan huis

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 26 april 2021, gepubliceerd op 30/01/2021

Vastleggen retributie taal- en sportweek

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 maart 2021, gepubliceerd op de website op 1/0142021

TGV retributiereglement inzake plaatselijke openbare bibliotheek
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 januari 2021, gepubliceerd op de website op 28/01/2021

Retributies vrije tijd 2021

Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2021, gepubliceerd op 1/4/2021

Delegatie vastleggen retributies activiteiten vrije tijd

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 22 augustus 2019, gepubliceerd op de website op 23/08/2019

WC-wagen - gebruik en bepalen vergoeding

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 22 augustus 2019, gepubliceerd op de website op 23/08/2019

Aanpassing na bemerkingen toezicht: Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 30 september 2019 gepubliceerd op de website op 7/10/2019

Retributie afvalophaling en -verwijdering uitleen afvalcontainer

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie inzake de begraafplaatsen

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018, gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 28 december 2020, gepubliceerd op de website op 29/12/2020

Retributie m.b.t. debiteurenbeheer

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op de verkoop van compostbakken en -vaten

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op de verkoop van keukenafvalbakjes en composteerbare zakken

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op het gebruik van gebouwen en bijhorende nutsvoorzieningen door derden

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op het gebruik van mobiele en vaste meterkasten

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie op privatieve ingebruikname van openbaar domein

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie ouderbijdrage Buitenschoolse kinderopvang

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor bestrijding van ongedierte

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor de aanrekening van de prestaties geleverd door het gemeentelijk vakpersoneel

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor gemeentelijk stratenplan

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor onderboring

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 ,gepubliceerd op de website op 31/01/2019

Retributie voor de opvang en bewaring van loslopende dieren

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 april 2019 , gepubliceerd op de website op 10/05/2019

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 30 december 2019, gepubliceerd op de website op 31/12/2019

Retributie op het gebruik van gebouwen door derden.

Uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad van 27 januari 2020, gepubliceerd op de website op 30/01/2020

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 24 februari 2020, gepubliceerd op de website op 9/03/2020

retributie taal- en sportweek.

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 24 februari 2020, gepubliceerd op de website op 9/03/2020

retributie inzameling landbouwfolie en -plastiek.

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 25 mei 2020, gepubliceerd op de website op 29/05/2020

Retributiereglement verkoop mondmaskers aan onthaal - bekrachtiging

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 juni 2020, gepubliceerd op de website op 01/07/2020