Landbouwraad ( LAR)

9 stemgerechtigde leden

Landelijke gilde

Nog geen afvaardiging

Monique Adams

Afgevaardigde van de boerenbond.

Katrien Weckx

Innovatiesteunpunt landbouw.

Johan Gijsens

Fruitteler

Dirk Adons, voorzitter

Landbouwer

Yvo Langen

Landbouwer

Filip Gooris

Fruitteler appel + peer uit Geetbets

Boris Wouters

Jonge fruitteler uit Rummen

Alfons Es

Melkveebedrijf

6 niet stemgerechtigde leden

Joeri Smets

N-VA

Danny Ruysen

Hart#Dorp, voorzitter commissie schade aan teelten. Bezeten door landouw en fruitteelt

Birthe Lux

Open-VLD

Tony Leysen

CD&V

Katrien Maris

Werkt bij het Vlaams departement Landbouw en Visserij, sector adviesdienst

Mies Daniels

Wim Compernolle

Milieuambtenaar

Elke Allard

Schepen van landbouw