Notarisinlichtingen

Wat?
Een notarisbrief of verkorte notarisbrief is een informatief document dat een aantal stedenbouwkundige gegevens bevat. Ook in het plannen- en vergunningenregister komen stedenbouwkundige inlichtingen voor. In de verkorte notarisbrief is echter de rubriek ruimtelijke ordening weggelaten. Deze rubriek komt immers voor in de uittreksels van het plannen- en vergunningregister.

Waar kunt u terecht?
Bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Wat zijn de stappen?
Een verkorte notarisbrief kan worden verkregen na schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en schepenen en tegen een vergoeding op basis van het retributiereglement ter inning van administratieve ontvangsten van allerlei aard.