Ingebruikname Openbaar Domein

Aanvraagformulier privatieve ingebruikname van het openbaar domein kan je hier downloaden.

Wat?
Niemand mag voor privé-doeleinden het openbaar domein (alles wat geen privé-domein is: wegen, voetpaden, wegbermen, vluchtheuvels, rotondes, parkings, pleinen, openbare sportterreinen, grasvelden, speelweiden,...) gebruiken zonder schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen. Onder privé-gebruik van het openbaar domein wordt verstaan een deel van het openbaar domein gebruiken om er voorwerpen op te plaatsen zoals kranten- of fietsrekken, bloembakken, verkoopskramen, containers, stellingen, kranen, drank- of broodautomaten, reclameborden of ander promotiemateriaal, wegwijzers, horecaterrassen en dergelijke meer.

Ook uitsprongen boven het openbaar domein zoals zonweringen, reclamepanelen, lichtreclames, uithangborden worden beschouwd als privé-gebruik van het openbaar domein.

Waar kunt u terecht?

  • voor de aanvragen van standplaatsen leurhandel, standplaatsen op kermissen en voor circussen: minstens zes weken voor de inname, Secretariaat, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets, tel. 011 58 65 45, fax 011 58 65 09, e-mail: iv@geetbets.be
  • voor de aanvragen voor het plaatsen van containers, verhuiswagens, kranen, stellingen: minstens twee weken voor de inname, Secretariaat departement Grondgebiedszaken, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets, tel. 011 58 65 63, fax 011 58 65 09, e-mail:  technischedienst@geetbets.be 
  • voor de aanvragen voor uitsprongen boven het openbaar domein (zonweringen, reclamepanelen, lichtreclames, uithangborden): dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets, tel. 011 58 65 61 , fax 011 58 65 09, e-mail: linda.ory@geetbets.be

Wat zijn de stappen?
Elk privé-gebruik van het openbaar domein dient voor de inname schriftelijk aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen. Het college kan dan een vergunning afleveren waarbij voorwaarden kunnen worden opgelegd. Bij deze aanvraag dient ook vermeld of u al dan niet verkeerssignalisatie wenst te ontlenen. Voorwerpen en toestellen die onvergund op of over de openbare weg zijn geplaatst kunnen op kosten en risico van de eigenaar en/of gebruiker worden verwijderd.