Werken in uitvoering

COLLECTOR OUDE SPOORWEG – GLABBEEKSTRAAT

 

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 1200 inwoners uit Zoutleeuw en Geetbets dat nu nog rechtstreeks in de Roelbeek en de plaatselijke waterlopen belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren, zal Aquafin een gescheiden rioolstelsel aanleggen in de Glabbeekstraat en Boomgaardstraat. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwater-zuiveringsinstallatie van Geetbets. Het regenwater zal vertraagd en gebufferd afgevoerd worden naar de waterlopen.

De werken zijn ingrijpend en op de meeste plaatsen wordt alle verharding opgebroken. Op het grondgebied Zoutleeuw worden de wegen in goede staat hersteld naar bestaande toestand.

In Geetbets geldt dit ook voor de zijstraten van de Glabbeekstraat.

De Glabbeekstraat zelf zal worden heringericht waarbij de gemeente mee participeert in de aanleg van nieuwe fietspaden met steun en subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid.

Meer informatie

Voor meer informatie en een stand van zaken – zie website van Aquafin:

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/20101-collector-oude-spoorweg-zoutleeuw

 

Of scan de QR-code hiernaast   

Vragen?

Contactcenter Aquafin:

-        03 450 45 45 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)

-        contact@aquafin.be

 

De volledige bewoners presentatie kan je hier raadplegen.

 

Met praktische vragen kan je ook steeds terecht bij de werfmanager Christel Geenen (herkenbaar aan blauwe Aquafin-helm) die overdag aanwezig is op de werf.

Bij problemen: contacteer de werfleider van aannemer Besix, alleen deze persoon heeft de correcte informatie!

Locatie werfkeet: Glabbeekstraat t.h.v. nr 265