Milieuadviesraad

De Milieuadviesraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Deze raad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente en vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.De Milieuadviesraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en waarnemers.

Samenstelling:

Kandidaat

Afvaardiging

Rolanda Guilmet

Natuurpunt

Karen Jacobs

Natuurpunt

Adelinde Polders

Landelijke Gilde

Valère Boesmans

Geïnteresseerde burger

Kurt Peeters, voorzitter

Geïnteresseerde burger

Eric Van Dam, ondervoorzitter

Geïnteresseerde burger

Kevin Meert

Geïnteresseerde burger

Katrien Maris

Geïnteresseerde burger

Stijn Doms

Open VLD

Danny Ruysen

Hart#Dorp

Lieke Roosbeek

CD&V

Kevin Claes

NVA

Wim Compernolle

Milieuambtenaar

Elke Allard

Schepen van milieu