Informatie, opvang en begeleiding

De sociale dienst kan informatie en hulp verstrekken bij problemen in verband met de sociale zekerheid.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen met de mutualiteit, kinderbijslag, pensioen, werkloosheidsuitkering …

Naast deze informatie kan de maatschappelijk werkster je ook helpen de nodige formulieren in te vullen.

De sociale dienst probeert ook begeleiding te bieden bij problemen van psychische en/of sociale aard zoals een overlijden, ziekte, handicap, relatieproblemen…