Financiële Voorzieningen & Tegemoetkomingen

Er zijn heel wat voorzieningen en tegemoetkomingen waarop personen die een verminderde zelfredzaamheid hebben en/of beperkte inkomsten, aanspraak kunnen maken.

Hierbij enkele voorbeelden.

Tegemoetkoming voor mindervaliden :
        Inkomensvervangende tegemoetkoming
        Integratietegemoetkoming
        Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarde
        Bijkomende en verhoogde kinderbijslag

  Belastingsvoordelen

  Vermindering op kabeldistributie

  Sociaal telefoontarief

  Sociaal elektriciteitstarief

  Vrijstelling heffing op afvalwater

  Parkeerkaarten

  Huisvestingspremies

Elk voordeel heeft zijn eigen voorwaarden, inkomensgrenzen. Je kan de actuele voorwaarden nalezen op de website www.rechtenverkenner.be