Betalingsmoeilijkheden - Schuldbemiddeling

Als je geconfronteerd wordt met betalingsmoeilijkheden of achterstallige betalingen kan je op de sociale dienst terecht voor begeleiding.

Afhankelijk van je situatie, kan de maatschappelijk werkster je helpen met het aanvragen van afbetalingsplannen....

Indien nodig of gewenst kan, na jouw akkoord, geopteerd worden om budgetbeheer op te starten of een collectieve schuldbemiddeling aan te vragen. 

Budgetbeheer gebeurt door de sociale dienst zelf. Collectieve schuldbemiddeling kan enkel door een externe schuldbemiddelaar gebeuren, maar de sociale dienst helpt je je aanvraag voor te bereiden.