Verklaring toekenning Belgische nationaliteit voor kind < 12 jaar

Inloggen met EIDInloggen met token

Wat?

Kind geboren in België:

is Belg mits verklaring van de ouders of adoptanten, indien :

  • het kind in België geboren is.
  • beide ouders of adoptanten samen een verklaring afleggen voor het kind 12 jaar oud is en het kind sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijfplaats in België heeft.
  • de ouders of adoptanten een hoofdverblijf hebben in België gedurende 10 jaar voorafgaand aan de verklaring.

Deze voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld zijn.

De verklaring moet worden afgelegd ten overstaan van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de hoofdverblijfplaats van het kind.

Kind geboren in het buitenland:

is Belg, mits verklaring van de ouders, indien : de Belgische ouder of adoptant, die niet zelf in België of gebieden onder Belgische soevereiniteit of Belgisch bestuur geboren is, een verklaring aflegt binnen de 5 jaar na de geboorte van het kind of na de inwerkingtreding van de adoptie

De verklaring wordt afgelegd ten overstaan van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de hoofdverblijfplaats van het kind of in het buitenland voor de Belgische diplomatieke zending of consulaire post.