Ontkennend getuigschrift laatste wilsbeschikking

Inloggen met EIDInloggen met token

Wat?
In deze verklaring wordt de keuze vastgelegd inzake de wijze van teraardebestelling als iemand overlijdt.
Deze kan ten alle tijden gewijzigd worden, maar bij overlijden moet deze gerespecteerd worden door de nabestaanden.  

Dit ingevuld formulier dient te worden bezorgd aan de dienst burgerlijke stand.

Voor wie?

Voor iedere inwoner van de gemeente.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.