Naamsverbetering

Inloggen met EIDInloggen met token

Wat?
Als je naam of voornaam niet juist vermeld is in jouw geboorteakte door een administratieve fout (bijvoorbeeld een tikfout), kan deze fout verbeterd worden. Als je jouw naam of voornaam wenst te veranderen zonder dat er sprake is van een administratieve fout, dan vraag je een naamsverandering 

Voor wie?
Personen geboren in Geetbets

Wat moet je doen?
Je brengt zoveel mogelijk bewijsstukken binnen, die de fout kunnen staven. Vervolgens vraagt de dienst burgerlijke stand een verzoek tot naamsverbetering aan bij de procureur des Konings. Na gunstig advies van de procureur zal onze medewerker de akte verbeteren door het aanbrengen van een randmelding in de geboorteakte. Het is mogelijk dat onze medewerker nog andere akten (bvb. huwelijksakte) moet aanpassen.

Onze dienst verwittigt jou en je ontvangt een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Vergeet ook niet een nieuw rijbewijs of reispaspoort aan te vragen.

Wat meebrengen bij aanvraag?

· Identiteitskaart

· Authentieke akte waarop je je baseert om de naamsverbetering aan te vragen

· Alle mogelijke bewijsstukken