Identiteitskaart: aanvraag voorlopige identiteitskaart

Inloggen met EIDInloggen met token

Wie zijn Europese identiteitskaart verloren heeft en niet over een reispas beschikt maar toch naar een Europees land of een land waar geen reispas vereist is, wil reizen, kan een voorlopige identiteitskaart aanvragen.

Enkel wanneer er niet voldoende tijd meer is om een identiteitskaart of reisdocument af te leveren in spoedprocedure, kan een voorlopige identiteitskaart worden aangevraagd.

Houd er wel rekening mee dat de voorlopige identiteitskaart echter maar door een beperkt aantal landen wordt aanvaard. Een lijst van de bestemmingen vindt u op de website www.diplomatie.be. U kan ook steeds informatie inwinnen bij uw reisbureau.

Wanneer heeft u recht op een voorlopige identiteitskaart?

· Verlies of diefstal van uw identiteitsdocument op de vooravond van een vertrek naar het buitenland
- uw verloren of gestolen identiteitsdocument moet nog minstens 1 maand geldig zijn
- u kunt - zelfs met de spoedprocedures  - niet tijdig  een identiteits- of reisdocument krijgen. De Dienst Burgerzaken moet uw reisdocumenten controleren. Dat zal opnieuw gebeuren bij de aflevering van uw voorlopige identiteitskaart in Brussel.

· Problemen bij Rijksregister bij het aanmaken van uw identiteitsdocumenten

· Problemen met de PIN/PUK-brief. Hier moet uw identiteitskaart maximaal 45 dagen vóór de aanvraag van uw voorlopige identiteitskaart zijn aangevraagd

Hoe vraagt u een voorlopige identiteitskaart aan?

U komt langs op de dienst Burgerzaken. Hier controleert men de voorwaarden (zie hierboven). Het gemeentebestuur vraagt een nieuwe eID aan en maakt voor u een afspraak bij de FOD Binnenlandse zaken;

Federale Overheidsdienst  Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Na controle van de identiteit en de reisdocumenten wordt deze kaart u er  gratis uitgereikt. Bij aanmelding in Brussel, moet u beschikken over een pasfoto, het attest van verlies/diefstal dat u hebt gekregen van de politie, en de aanvraag voorlopige identiteitskaart die u verkrijgt bij de dienst Burgerzaken.
De voorlopige identiteitskaart heeft een maximum geldigheidsduur van twee maanden.

Inlevering van de voorlopige identiteitskaart

Bij uw terugkeer uit het buitenland dient u de voorlopige identiteitskaart in te leveren bij het gemeentebestuur.

Afhalen met volmacht

Er wordt toegestaan dat de voorlopige identiteitskaart bij de FOD afgehaald wordt door een andere persoon dan de aanvrager van het document. Dit mag enkel op voorwaarde dat hij een ondubbelzinnige bijzondere volmacht voorlegt die ondertekend is door de volmachtgever en de volmachtdrager.

Let wel: de foto van de aanvrager dient op de keerzijde voorzien te zijn van een stempel van de gemeente.

Dit gebeurt om identiteitsfraude tegen te gaan.