Adreswijziging: verhuis binnen de gemeente

Inloggen met EIDInloggen met token

Wat?
Iedereen die in de gemeente komt wonen, moet hiervan aangifte doen(via E loket, aan het loket, schriftelijk of per fax) binnen een termijn van acht werkdagen

Voor wie?
Voor iedereen die zich in de gemeente vestigt.

OPGELET:

- Alvorens u aangifte kan doen, dient u effectief verhuisd te zijn. U kunt uw adreswijziging vooraf aangeven, maar de adreswijziging kan pas doorgevoerd worden nadat u effectief verhuisd bent.

- Bij een adreswijziging van een minderjarige moet deze bijgestaan worden door diegene die het gezag over hem uitoefent.

Wat/wie moet ik meebrengen?

- De identiteitskaarten van de personen die verhuisd zijn.

- De inschrijvingsbewijzen van uw motorvoertuigen.

- Indien u intrekt bij iemand, moet de referentiepersoon van de woning waar u intrekt u vergezellen zodat deze persoon zijn/haar akkoord kan geven.

Opgelet: de identiteitskaarten en kentekenbewijzen van de personen die verhuisd zijn, kunnen pas worden aangepast nadat de politie uw verhuizing heeft vastgesteld. Om uw identiteitskaarten aan te passen, hebt u uw PIN code nodig. Indien u uw Pin-en Puk codes niet meer kent, kan u via deze link lezen hoe u nieuwe kan aanvragen.

Wat zijn de stappen?

Er wordt bij de Dienst Burgerzaken onmiddellijk nota genomen van de aangifte.
Onze dienst vraagt de wijkagent een onderzoek te doen naar de werkelijke verblijfplaats.
Bij bevestiging van de verhuizing door de wijkagent worden de nieuwe inwoners ingeschreven in het bevolkingsregister op datum van de aangifte, en kan u langskomen om uw identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van uw motorvoertuigen te laten aanpassen.

Indien u uw Pin-en Puk codes niet meer kent, kan u via deze link lezen hoe u nieuwe kan aanvragen.