Betwisting vaderschap: afschrift akte

Wat?
Als de vader, vermeld in de geboorteakte, niet de biologische vader van dit kind is, bestaat de mogelijkheid om binnen het jaar na de geboorte een procedure bij de rechtbank op te starten. Na overschrijving van het vonnis, krijgt het kind de afstamming en naam van de moeder.

Een afschrift van de akte betwisting vaderschap is een volledige kopie van het beschikkend gedeelte van het vonnis. Dit afschrift wordt zelden gevraagd en vaak vervangen door een afschrift van de geboorteakte met vermelding in de rand van de betwisting vaderschap.

Digitaal loket

Werkwijze bij de aanvraag: Typ de eventueel ontbrekende gegevens in en druk op "verzenden". Vervolgens krijgt u op het scherm een bewijs van aanvraag met een transactienummer. U kan dit bewijs afdrukken. De aanvraag is pas definitief na bevestiging. De verwerking van uw aanvraag gebeurt op weekdagen zo spoedig mogelijk. Met een e-mail wordt u op de hoogte gehouden van de status van uw aanvraag.