Subsidies, Premies & Toelagen

Burgerzaken 

  • Geboortepremie: 1 kind = €

Milieu

  • ...

Ruimtelijke Ordening 

  • Voor een overzicht van alle premies rond bouwen en verbouwen, kan je terecht op www.premiezoeker.be 

Sport

  • ...

Jeugd

  • ...

Cultuur

  • ...

Lokale economie

  • ...

OCMW

  • ...