Andere openbare onderzoeken

  • Kennisgeving van het plan-mer voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028), de periode van de terinzagelegging loopt van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021  gepubliceerd op 7/10/2021

De volledig verklaarde kennisgeving kan geraadpleegd worden:
via de website van het Team Mer   -  via de website van OVAM   

Download de kennisgeving