ALLERLEI ATTESTEN - BEWIJZEN - UITTREKSELS AANVRAGEN

Via onderstaand formulier kan u een aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken.

Via 'Mijn dossier' kan u zelf rechtstreeks bij het rijksregister een aantal attesten opvragen:
   - Attest van gezinssamenstelling
   - Attest van woonst (met historiek)
   - Attest van Belgische nationaliteit
   - Attest van leven
   - Attest van wettelijke samenwoning

Hoe wil je dit document ontvangen?