Adoptie: afschrift akte

Inloggen met EIDInloggen met token

Wat?

Naar aanleiding van een adoptie wordt in de gemeente waar de adoptanten van het kind woonachtig zijn op het ogenblik van de adoptie de adoptieakte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Wanneer je een afschrift van deze adoptieakte nodig hebt, vraag je deze dus aan in de gemeente waar deze akte overgeschreven werd.