aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Sneeuw- en ijzelbestrijding

Wat?

Net als de vorige jaren staat het gemeentebestuur Geetbets ook deze winter in voor de sneeuw- en ijzelbestrijding. Er wordt gestrooid op basis van een strooiplan.  Dat plan houdt rekening met de functie van de weg en de woondichtheid.

Gemeentewegen:
De gemeentewegen worden gestrooid met behulp van een gemeentelijk voertuig. De strooidienst staat dag en nacht paraat om de wegen vrij te houden.

Taak overheid:
De overheid heeft een veiligheidsverplichting. Dat betekent dat de overheid de weggebruikers veilige wegen ter beschikking moet stellen.
Deze veiligheidsverplichting betekent echter niet dat de weg op elk ogenblik sneeuw- en ijsvrij moet zijn. De wegbeheerder moet immers alleen datgene doen wat redelijkerwijze in de gegeven omstandigheden mogelijk was. Het gaat hier dus om een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Taak weggebruiker:
Ook de weggebruiker dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. Een weggebruiker die geconfronteerd wordt met sneeuw of ijzel op de weg moet zijn gedrag aan deze toestand aanpassen. Dit geldt zowel voor bestuurders van motorvoertuigen als voor fietsers en voetgangers.

Taak alle inwoners:
Iedereen heeft de verplichting om het voetpad voor de eigen woning sneeuw- en ijsvrij te houden.

Bookmark and Share