aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bodemattest

Milieudienst en Containerpark

Dorpsstraat 7
Geetbets
T 011 58 65 62
F 011 58 65 09
Mail ons

Openingsuren

  • maandag:      9u00 – 12u00  zonder afspraak
  • dinsdag  :    17u00 – 20u00  zonder afspraak
  • woensdag:    9u00 – 12u00 op afspraak 
  • woensdag:  14u00 – 16u00 zonder afspraak
  • donderdag:   9u00 – 12u00 op afspraak

  • vrijdag :         9u00 – 12u00 op afspraak

De jongste jaren worden we meer en meer geconfronteerd met gevallen van (ernstige) bodemverontreiniging. Die is niet altijd op het eerste gezicht vast te stellen. Om te vermijden dat vervuilde gronden worden overgedragen en om vervuilers achteraf te kunnen opsporen, is sinds eind '96 het bodemsaneringdecreet van toepassing.

Dit decreet bepaalt dat bij iedere overdracht van een grond (verkoop, verhuur, verpachting, schenking...) de verkoper een bodemattest moet aanvragen. Dit attest wordt opgemaakt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Van dit attest wordt verplicht melding gemaakt in de akte. Zonder dit attest kan een verkoop nietig verklaard worden!

Voor bedrijventerreinen of zones waar milieubelastende activiteiten
plaatsvinden of in het verleden plaatsvonden, is een oriënterend bodemonderzoek
door een erkende milieudeskundige noodzakelijk.

Voor elk perceel grond dat van eigenaar verandert, is er wettelijk een bodemattest nodig dat uitsluitsel geeft over de mogelijke bodemverontreinigingen. Het bodemattest vermeldt of er over het bewuste terrein gegevens opgenomen zijn in het grondeninformatieregister. Indien op de grond risico-activiteiten plaatsvonden/vinden, dan spreken we over een risicogrond.

Bij overdracht van een risicogrond is niet enkel een bodemattest verplicht, maar ook een bodemonderzoek. Het bodemattest wordt afgeleverd door OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij) die een grondeninformatieregister bijhoudt. De gemeente beheert de inventaris van risicogronden op haar grondgebied en krijgt afschriften van het bodemattest bij risicogrond.

Meer informatie nodig?

Dienst Sanering - Bodemattesten

Kan. De Deckerstraat 22-26
2800 Mechelen
Tel. + 32 15 28 44 58 of + 32 15 28 44 59
Website: www.ovam.be

Bookmark and Share