aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Dorpsstraat 7
Geetbets
T 011 58 65 61
F 011 58 65 09
Mail ons

Openingsuren

 • maandag:      9u00 – 12u00  zonder afspraak
 • dinsdag  :    17u00 – 20u00  zonder afspraak
 • woensdag:    9u00 – 12u00 op afspraak 
 • woensdag:  14u00 – 16u00 zonder afspraak
 • donderdag:   9u00 – 12u00 op afspraak

 • vrijdag :         9u00 – 12u00 op afspraak

Wat?
Wie wil bouwen of verbouwen moet over een stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning) beschikken.

Een stedenbouwkundige vergunning is niet alleen vereist om diverse constructies op te richten, maar ook voor tal van andere zaken zoals:

 • gebouwen slopen;
 • het bodemreliëf wijzigen (bijvoorbeeld een vijver aanleggen);
 • de bestemming van een gebouw wijzigen;
 • lichtreclames aanbrengen;
 • bomen vellen en aanplanten.

Voor bepaalde kleine werken (kleinere verbouwingen) is de medewerking van een architect niet nodig en evenmin een advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO):

 • de werken aan de buitenkant van een vergund gebouw zoals een gevelsteen of raam- en deuropeningen aanbrengen;
 • een dierenhok, een duiventil, een vogelkooi, een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport, een serre, een veranda of een overdekt terras: kleiner dan 30 m2 met een nokhoogte minder dan 4,5 meter;
 • een oprit, een siervijver, een bovengrondse gastank, een tennisveld, een openluchtzwembad (max. oppervlakte 150 m2), een niet-overdekt terras aan een horecazaak.

Een volledige opsomming van alle werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, al dan niet met medewerking van een architect, kunt u krijgen bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Na voltooiing van de bouw- of verbouwingswerken dient de eigenaar de diensten van het kadaster, Goossensvest 7, 3300 Tienen, tel 0257 612 20 en fax 0257 977 21 hiervan in kennis te stellen.

Wat kost het?
€ 50 per wooneenheid

Wat zijn de stappen?
Het dossier wordt ingediend bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Bij volledigheid van het dossier wordt een ontvangstbewijs opgemaakt. De aanvraag wordt eventueel onderworpen aan een openbaar onderzoek. De aanvraag wordt voor advies overgemaakt aan de afdeling RWO (stedenbouw) en eventuele andere mogelijke adviesinstanties (vb. Land, Natuur, Diensten van gewestweg en provincieweg, Monumenten, enz.). Na het afronden van het vooronderzoek neemt het schepencollege een beslissing. In sommige gevallen kan het schepencollege een beslissing nemen zonder het advies van de afdeling RWO. Van iedere beslissing wordt voor uitoefening van het schorsingsrecht aan de afdeling RWO een volledig dossier overgemaakt. In andere gevallen kan het schepencollege niet zelf een vergunning verlenen zonder gunstig advies van stedenbouw.
Tegen weigeringsbeslissingen in stedenbouwkundige vergunningsdossiers kunt u binnen dertig dagen na ontvangst van die beslissing in beroep gaan bij de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven .

Wat krijgt u?
Een stedenbouwkundige vergunning of weigering.

Formulieren?

Regelgeving?

Medewerking architect

Bookmark and Share