aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Conformiteitsattest

Wat?
Een conformiteitsattest is geen verhuurvergunning, maar een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de opgelegde gewestelijke  woonnormen. Een conformiteitsattest is niet verplicht, maar werkt wel ontlastend.

Voor wie?
De verhuurder vraagt het conformiteitsattest schriftelijk en aangetekend (of tegen ontvangstbewijs) aan bij het college van burgemeester en schepenen. Het college  dient zich binnen de 60 dagen uit te spreken aan de hand van een technisch verslag. Indien binnen deze termijn geen uitspraak wordt gedaan, krijgt de aanvrager  een attest met de vermelding 'impliciete inwilliging'.

Wat zijn de stappen?
De verhuurder kan een attest aanvragen.
Het college van Burgemeester en Schepenen dient zich binnen de 60 dagen uit te spreken aan de hand van een technisch verslag.
Indien binnen deze termijn geen uitspraak wordt gedaan wordt de aanvraag impliciet ingewilligd.

Geldigheidsduur?

In principe blijft het attest 10 jaar geldig, ook na overdracht van het zakelijk recht. Het hangt dus ‘vast ‘ aan het pand. Deze termijn kan evenwel verkort worden door verval van rechtswege of intrekking. Van verval van rechtswege is sprake wanneer een besluit van de burgemeester de ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning vaststelt. Dit gebeurt op basis van een woningonderzoek van een gewestelijke ambtenaar. Intrekking van het attest vereist een uitdrukkelijke formele beslissing, die wordt getroffen wanneer de woning niet meer voldoet aan de kwaliteitsnormen. Deze moet worden voorafgegaan door een uitdrukkelijke aanmaning om de woning terug in regel te stellen. Hiervoor krijgt de eigenaar 6 maanden de tijd.

Bookmark and Share