aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Vergunningenregister

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Dorpsstraat 7
Geetbets
T 011 58 65 61
F 011 58 65 09
Mail ons

Openingsuren

  • maandag:      9u00 – 12u00  zonder afspraak
  • dinsdag  :    17u00 – 20u00  zonder afspraak
  • woensdag:    9u00 – 12u00 op afspraak 
  • woensdag:  14u00 – 16u00 zonder afspraak
  • donderdag:   9u00 – 12u00 op afspraak

  • vrijdag :         9u00 – 12u00 op afspraak

Wat is een vergunningenregister?

Het vergunningenregister is een gegevensbestand met betrekking tot de stedenbouwkundige situatie en verkavelingssituatie van de percelen die in de gemeente zijn gelegen. Het vergunningenregister wordt door de gemeente opgemaakt en nadien bijgewerkt.

Wat bevat een vergunningenregister?

Een vergunningenregister bevat voor het ganse grondgebied van de betrokken gemeente of stad de stand van zaken betreffende de stedenbouwkundige vergunningen, de stedenbouwkundige attesten, de gepleegde bouwinbreuken en de gevoerde procedures over stedenbouwkundige vergunningen. Deze stand van zaken wordt per kadastraal perceel weergegeven. Het vergunningenregister heeft ook een functie van survey-instrument, nuttig om te gebruiken bij het ruimtelijk beleid, in het bijzonder de opmaak van structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Wat is de waarde van de informatie in dit register?

De registratie in het vergunningenregister is niet meer dan een methodisch gestructureerde mededeling van informatie. Een uittreksel uit zo’n vergunningenregister is louter informatief van aard en heeft geen enkele bindende waarde. Deze informatie is bovendien relatief. Er kan bijvoorbeeld vermeld zijn dat er op een bepaalde datum een bouwvergunning of een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd, maar het is mogelijk dat deze vergunning inmiddels vervallen is of dat aan de uitvoering van deze vergunning werd verzaakt, …

De registratie houdt geen erkenning in van rechten, noch is het een vaststelling van het bestaan of niet bestaan van rechtsgevolgen. Door de vermelding staat niet (onweerlegbaar) vast dat bijvoorbeeld de vermelde stedenbouwkundige vergunning ook effectief bestaat, dat er op een bepaald ogenblik een beslissing werd genomen door een vergunningverlenende overheid wanneer de constructie wordt vergund. De vermeldingen in het vergunningenregister kunnen immers foutief of correct zijn en moeten dus worden geverifieerd kunnen worden aan de hand van de onderliggende stukken, beslissingen, aanvragen, enzovoort.

De aansprakelijkheid van de gemeente

Als algemene regel bij het verstrekken van informatie door de overheid geldt dat de aansprakelijkheid in het gedrang komt bij het verstrekken van foutieve informatie wanneer deze overheid niet voldoende zorgvuldig zou zijn geweest. Volgens het Hof van Cassatie is dit het geval wanneer de informatie door de overheid wordt gegeven zonder voldoende onderzoek of zonder de onzekerheid van de vermelde oplossing te laten blijken.

Artikel 98 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening voorziet dat het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk is voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen. Wanneer het register foutieve informatie bevat, zal het college van burgemeester en schepenen daarop worden aangesproken.

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Ontvoogding/Vergunningenregister

Bookmark and Share