aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Referentieadres

Bevolking

Dorpsstraat 7
3450 Geetbets
T 011 58 65 00
F 011 58 65 09
Mail ons

Openingsuren

  • maandag:      9u00 – 12u00  zonder afspraak
  • dinsdag  :    17u00 – 20u00  zonder afspraak
  • woensdag:    9u00 – 12u00 op afspraak 
  • woensdag:  14u00 – 16u00 zonder afspraak
  • donderdag:   9u00 – 12u00 op afspraak

  • vrijdag :         9u00 – 12u00 op afspraak

Wat? 

Sommige mensen verblijven in België maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding).

De post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd.

In principe neemt u een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie u een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden?

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

U hebt geen eigen adres en u behoort tot één van volgende groepen:

- woonwagenbewoners (mobiele woning);

- militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin;

- diplomatiek en consulair personeel en hun gezin;

- de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin;

- u bent voor minder dan een jaar afwezig voor studie- of zakenreizen;

- u hebt geen eigen woning door een te laag inkomen;

- de beschermde getuigen.

De persoon waar u het referentieadres neemt:

- stemt hiermee in;

- bezorgt u alle post en documenten die op het referentieadres toekomen.

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

- U bent dakloos.

- U bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.

- Uw inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen.

- U doet beroep op de hulp- of dienstverlening van het OCMW.

Daklozen kunnen ook een referentieadres nemen bij een natuurlijke persoon. In de praktijk zijn maar weinig mensen bereid om hun adres te laten fungeren als referentieadres. Men is ondermeer bang dat de dakloze schulden heeft en dat de gerechtsdeurwaarder ook de eigen goederen zal in beslag nemen (ten onrechte want beslag op een referentieadres is niet mogelijk).

Hoe?

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

U sluit best een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont. Hierin neemt u op:

- dat het om een referentieadres gaat (dat u daar niet woont)

- dat de persoon de post die voor u toekomt aan u zal bezorgen.

Opgelet: Een inschrijving op een referentieadres om beroepsreden mag niet langer dan 1 jaar duren. Deze beperking in tijd heeft evenwel geen betrekking op de personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de overheid (bv. burgerpersoneel, militairen, diplomaten).

Bookmark and Share