aaa

Sacha helpt je aan het werk !

Sociale Activering Cluster Hageland

  • Wil je graag begeleiding in jouw zoektocht naar werk of een boeiende opleiding?
  • Wil je graag een leuke dagbesteding ?
  • Weet je niet goed hoe je moet solliciteren?
  • Heb je hulp nodig bij het opstellen van jouw CV?

Elke maandag kan je in het Sociaal Huis terecht bij trajectbegeleider Karen Vandenhoeck.

Kennismakingsgesprek

Je kan jezelf aanmelden via de secretaris, sociale dienst of door zelf telefonisch of per mail contact op te nemen met de trajectbegeleider.

In een eerste kennismakingsgesprek wil de trajectbegeleider jou beter leren kennen. Er wordt geluisterd naar jouw wensen, verwachtingen, ervaringen en zorgen. Samen wordt er in kaart gebracht wat je weet, kan en wil.

Op basis hiervan wordt een traject op maat opgestart om een passende tewerkstelling, opleiding of dagbesteding te vinden.

Verder verloop van het traject naar werk

Tijdens de volgende afspraken helpt je trajectbegeleider jou zoeken naar een geschikte job.

Indien je nog geen CV hebt, zal zij in eerste instantie helpen bij de opmaak hiervan zodat je alvast een eerste stap kan zetten naar een boeiende job.

Daarnaast kan zij jou helpen bij het voorbereiden van sollicitatiegesprekken, contacten leggen met mogelijke werkgevers, meegaan naar sollicitatiegesprekken, …

Leefloon en werken

Als je een leefloon aangevraagd hebt, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Daarom zal er een GPMI (contract tussen het OCMW en uzelf) worden opgemaakt. Één van de voorwaarden waaraan je zal moeten voldoen is het aantonen van jouw werkbereidheid. Dit doe je door regelmatig je sollicitatiebewijsjes te bezorgen aan je trajectbegeleider.

Art.60 §7

Heeft het OCMW beslist dat je recht hebt op leefloon, dan kom je in aanmerking voor een tewerkstelling art.60 §7.

Via een tewerkstelling art.60 §7 kan het OCMW je tewerkstellen in eigen diensten zoals de klusjesdienst of poetsdienst.
Daarnaast kan het OCMW je ook buiten het OCMW aan het werk stellen zoals in een fabriek, winkel, restaurant, groendienst, administratie, en veel meer.
Het OCMW zorgt tijdens deze tewerkstelling voor een passende begeleiding.
Ook na deze tewerkstelling art.60 §7 zal je verder begeleid worden zodat je opnieuw voor jezelf kan instaan en niet langer afhankelijk bent van het OCMW.

Is werk nog een stapje te ver ?

Indien werk nog een stapje te ver is, kan  jouw trajectbegeleider je helpen zoeken naar een passende opleiding.

Ook wanneer je graag wil werken in een maatwerkbedrijf (zoals Kringwinkel of  Blankedale) kan je terecht bij jouw trajectbegeleider. Zij zal nagaan of je recht hebt om hier te werken en indien nodig, samen met jou de documenten opmaken om een screening door VDAB te starten.

Is het nog te moeilijk om aan de slag te gaan omdat er psychologische problematieken zijn, omdat je geen kinderopvang hebt of omdat er andere moeilijkheden zijn? Ook dan kan je terecht bij jouw trajectbegeleider om je hierin verder te helpen.

Graag meer info ?

Neem contact op met Karen Vandenhoeck op 0492/61 99 65 of mail naar : karen@sascha-hageland.be  of contacteer onze sociale dienst.

Folder SACHA (, 110.2 kB)

Sacha is een project in samenwerking met ESF Vlaanderen

combinatielogo_esf_0

Project aangevraagd binnen de oproep ESF Vlaanderen 2014-2020 Oproep 405 "Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen en Brussel".

Het betreft een activeringsproject voor SACHA. De doelstelling is om 80 cliënten intensief te begeleiden naar een gepaste tewerkstelling of opleiding. Er wordt een doorstroming beoogd van 40 deelnemers. Het moet hier gaan over de meest kwetsbare deelnemers.

Dit project werd ingediend voor de volledige cluster van 9 besturen.

Positieve beslissing projectvoorstel 7160 "SACHA - begeleiding kwetsbare groepen"

Organisatie:                                  Europees Sociaal Fonds

Aanvraagdatum:                           22/06/2017

Looptijd:                                        01/10/2017 – 31/12/2019

Subsidie:                                       114.158,18EUR

Alle nieuws