aaa

Ken je onze oppasdienst al ?

Het Sociaal Huis biedt verschillende thuisdiensten aan zodat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De oppasdienst is een oppas- en gezelschapsdienst die ook zorgend aanwezig is.

Want ook alleenstaande zorgbehoevenden die niet altijd kunnen rekenen op hulp van familie of vrienden,  hebben behoefte aan gezelschap. Het Sociaal Huis wenst hieraan tegemoet te komen met deze dienst.

Een technisch beambte houdt de bejaarde of gehandicapte gezelschap. Men helpt de zorgbehoevende bij verplaatsingen in huis,

bij het eten en bij het toedienen van de gewone zorgen (medicatie nemen, drinken, naar het toilet gaan,…)  
Ook zorgt deze dienst voor het gewone lichte wekelijkse onderhoud (stof afdoen, de afwas doen, was insteken, kleine strijkwerkjes, kamerplanten verzorgen…). Medische zorgen worden evenwel niet verstrekt.

Deze oppasbeurt kan van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u. De duur van de hulp wordt door de verantwoordelijke van de dienst bepaald en bestaat uit principe uit vier uur.

Graag meer info ? Neem contact op met Martine Steenbergen op 011/58 65 85.

lintmannetjes aangepast

Alle nieuws