aaa

Heb jij recht op een verwarmingstoelage ?

verwarmingsfonds
Klik om te vergroten

Onder bepaalde voorwaarden kan je recht hebben op een verwarmingstoelage.

OVER WELKE BRANDSTOF GAAT HET ?

Het gaat om:
 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

Niet voor :
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas en butaangas in flessen

WIE KAN EEN BEROEP DOEN OP DEZE FINANCIËLE TUSSENKOMST ?

CATEGORIE 1 :
Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Vereist is dat het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtigden, lager of gelijk is aan 18.363,39 euro, verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste. (bedragen aangepast januari 2018).

CATEGORIE 2 :
Personen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 18.363,39 euro, verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

CATEGORIE 3 :
Personen met schuldoverlast. Dit zijn personen met een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling én die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

HOE VRAAG JE DE TOELAGE AAN ?

Binnen de 60 kalenderdagen na de leveringsdatum moet je bij het OCMW je aanvraag indienen.

WAT MOET JE MEEBRENGEN ?

Breng volgende documenten mee naar het OCMW :
 • de leveringsfactuur.  Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met      vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft;
 • je identiteitskaart;
 • klevertje van de mutualiteit;
 • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting of een ander bewijs van inkomsten;
 • indien je tot categorie 3 behoort : de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

HOE WORDEN DE AANVRAGEN BEHANDELD ?

Aanvragen verwarmingstoelagen worden behandeld door onze medewerkers Guy Laermans en Ann Stassart op 011/58 65 78 en 011/58 65 79.

Op dinsdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag worden er GEEN aanvragen behandeld, tenzij u hiervoor een afspraak heeft gemaakt.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons!

Of surf naar www.verwarmingsfonds.be

Alle nieuws