aaa

Diensten

Onthaal

Weet je niet waar naar toe met je vraag ?
Meld je aan bij het onthaal. Onze medewerkers wijzen je de juiste weg.

Sociale Dienst

Bij deze dienst kan je terecht voor de volgende zaken:

 • informatie, opvang en begeleiding
 • financiële voorzieningen en tegemoetkomingen
 • financiële steun
 • huisvesting
 • juridische dienst
 • budgetbeheer en schuldbemiddeling
 • tewerkstelling
 • opvang van kandidaat-vluchtelingen

Thuisdiensten

Het Sociaal Huis biedt diverse thuisdiensten aan.

Elke dienst kan apart aangevraagd worden en dit op maat van de cliënt.

Al onze thuisdiensten zijn bedoeld voor 60-plussers en/of zieke personen ongeacht leeftijd (een doktersattest volstaat).

De prijs is steeds afhankelijk van het inkomen zodat ook mensen met de laagste inkomens een beroep kunnen doen op deze diensten.

Financiële voorzieningen en tegemoetkomingen

Bij deze dienst kan je terecht voor info over:

 • inkomensvervangende tegemoetkoming
 • integratietegemoetkoming
 • tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • sociaal telefoontarief
 • sociaal elektriciteitstarief
 • vrijstelling heffing op afvalwater
 • parkeerkaarten

Dienst Pensioenen

Waar, hoe en wanneer moet ik mijn pensioen aanvragen ?
Hoeveel mag ik bijverdienen ?

Met al je pensioenvragen kan je terecht bij de dienst Pensioenen.

Dienst Huisvestingspremies

Waar vraag je een renovatiepremie aan ? Wat is een verbeteringspremie ?
Wat zijn REG-premies en kom ik daarvoor in aanmerking ?

Hiervoor kan je terecht bij onze dienst huisvestingspremies.

Dienst Verwarmingstoelagen

Je kan een verwarmingstoelage verkrijgen als je voldoet aan een aantal voorwaarden.
Je kan een tegemoetkoming krijgen voor maximum 1.500 liter brandstof. Deze toelage kan je ook in verschillende schijven aanvragen.
Alle aanvragen dienen te gebeuren bij de dienst premies op de 1ste verdieping.

Dienst Vluchtelingen en LOI

Het Sociaal Huis staat in voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen o.a. via het systeem van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI).
Ook de psychosociale begeleiding van de vluchtelingen behoort tot de taak van het Sociaal Huis.

Financiële Dienst en Boekhouding

Bij vragen over facturen of over de boekhouding kan je terecht bij Anita Boyen en Vicky Smets (1ste verdieping).
Financieel beheerder is Louis Vandenwijngaerde.

Dienst Gratis Juridisch Advies

Elke eerste dinsdag van de maand geeft een advocaat je gratis advies met betrekking tot al je juridische vragen en problemen.

Rap-op-stap kantoor