aaa

Sociaal Huis

Het Sociaal Huis van Geetbets is er voor IEDEREEN ! Ook voor jou !
We staan voor je klaar met info, advies en begeleiding.

ocmw (3)

Wat is een Sociaal Huis ?

Het Sociaal Huis Geetbets is een samenwerking van OCMW Geetbets, gemeente Geetbets en andere private partners,

zoals o.a. vzw Storzo en de Commissie Juridische Bijstand.

De term Sociaal Huis staat dus voor de samenwerking tussen al deze diensten.

Iedereen kan in het Sociaal Huis terecht met maatschappelijke en sociaal getinte vragen of problemen,

met vragen over uitkeringen, premies, tegemoetkomingen,…

Men spreekt wel van een Sociaal HUIS, maar men moet daarbij niet direct denken aan een huis in

de zin van een gebouw, maar wel aan een “huis” waar iedereen met de meest diverse vragen terecht kan.

In een aantal gevallen zullen de medewerkers van het Sociaal Huis je zelf de juiste oplossing kunnen aanbieden,

in andere gevallen zullen ze je doorverwijzen naar de juiste dienst.

Het Sociaal Huis helpt alle inwoners van Geetbets op weg !

bloem