aaa

Nuttige links

Telefoonnummers

Medische spoeddienst
100
Brandweer
100
GSM noodnummer
112
Federale Politie
101
Rode Kruis
105
Vlaams Kruis (ramp en onheil)
016/29 00 88
Antigifcentrum
070/245 245
Brandweer Diest
013/31 35 00
Huisartsenwachtdienst (Geetbets, Kortenaken, Waanrode)
011/58 17 17
AA groep Sint-Truiden
011/68 92 54
AA groep Tienen
0475/ 94 43 64

Drughulp en alcoholverslaving

Drughulp Kempen
078/15 10 20

Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen: www.vad.be

Federale en lokale overheid

Federale overheid : www.belgium.fgov.be
Belgisch Staatsblad : www.staatsblad.be
Vlaamse Gemeenschap: www.vlaanderen.be
Provincie Vlaams-Brabant : www.vlaamsbrabant.be
Gemeente Geetbets: www.geetbets.be
Provincie Limburg: www.limburg.be
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: www.vvsg.be

Geld en budget

Budgetplanner: www.budgetplanner.be
Centrum voor Schuldbemiddeling: www.centrumschuldbemiddeling.be

Gezondheid

Dementie: www.dementie.be
Departement welzijn, volksgezondheid en cultuur Vlaanderen: www.wvc.vlaanderen.be
Handicap: www.kvg.be
Zelfhulporganisaties: www.hulporganisaties.be

Huisvesting

Woonwinkel Tienen vzw

Kabbeeksvest 110 bus 3

016/82 34 33

info@svkwoonregt.be

Huurdersbond Vlaams-Brabant

Tiensevest 106 bus 48

3000 Leuven

016/25 05 14

info-vlbr@huurdersbond.be

www.huurdersbond.be

Jeugd, kinderen en kinderopvang

Centra voor leerlingenbegeleiding: www.clb.be

Dienst Opvanggezinnen Landelijke Kinderopvang: www.landelijkekinderopvang.be

Kinderopvang Schuif Af: buitenschools kinderopvang

Ketelstraat 52, 3454 Rummen

011/88 87 30

contactpersoon: Vansimpsen Patricia

patricia.vansimpsen@geetbets.be

Kind en Gezin: www.kindengezin.be

Kind- en jongerentelefoon: www.kjt.org

Kinderrechten www.kinderrechtencommissariaat.be

Ombudsdiensten

Vlaamse infolijn:

0800/3 02 01 (gratis nummer)

www.vlaanderen.be

Vlaamse Ombudsdienst

0800/240 50 (gratis nummer)

www.vlaamseombudsdienst.be

Federale ombudsdienst

02/289 27 27

www.ombudsman.be

Vragen over overheidsdiensten: www.belgopocket.be

Ouderen

Vlaams Ouderen Overleg Komitee – Vlaamse Ouderenraad: www.vlaams-ook.be

Ouderenzorg: www.wvcvlaanderen.be/ouderenzorg

Meldpunt ouderenmishandeling: www.ouderenmisbehandeling.be   

Ouderengids:http://ouderengids.be

Pleegzorg

Dienst pleegzorg volwassenen met handicap: www.oikondeleuven.be 

Recht en justitie

De Balie van Leuven: www.balieleuven.be

Sociale zekerheid: www.socialsecurity.fgov.be

Advocaat: www.advocaat.be

Notaris: www.notaris.be

Rechten en premies

Rechtenverkenner: www.rechtenverkenner.be

Woonpremies: www.premiezoeker.be

Wonen Vlaanderen : www.wonenvlaanderen.be 

Sociale uitkeringen en mutualiteiten

Christelijke Mutualiteit: www.cm.be

Socialistische Mutualiteit: www.socmut.be & www.devoorzorg.be

Liberale Mutualiteit: www.mut400.be

Onafhankelijk Ziekenfonds: www.oz.be

De zorgverzekering: www.vlaamsezorgverzekering.be

Vlaamse Zorgkas: www.vlaamsezorgkas.be

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid ; www.socialsecurity.be

Sociale zekerheid voor jongeren: www.mijnsocialezekerheid.be

Tewerkstelling, vacatures en opleiding

Rijksdienst voor Werkloosheidsuitkeringen (RVA): www.rva.be

VDAB: www.vdab.be

Stepstone: www.stepstone.be

Jobat: www.jobat.be

Monster: www.monster.be

Careerjet:www.careerjet.be

Alle informatie over werk in Vlaanderen: www.werk.be

Jobrapido – vacatures in Geetbets: www.jobrapido.be/?q=geetbets

JobsVandaag: www.jobsvandaag.be

Toegankelijkheid

www.toegankelijkvlaanderen.be

Thuisdiensten en thuiszorg

NAZOH: www.mediwacht.be

zorginformatie voor iedereen :www.zivi.be

Uitleendiensten

Rode Kruis: www.redcross.be

Veiligheid

De federale politie: www.polfed.be

Welzijn

Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap: www.vlafo.be

Overlijden: www.rouw.nl

Overlijden van kind: www.vook.nl

Verliesverwerking: www.verwerk.nl

Levenswaardig einde: www.leif.be

De Digitale Sociale Kaart: www.desocialekaart.be

Zelfdoding

Zelfmoordlijn: www.zelfmoordpreventie.be

Tele-Onthaal: www.teleonthaal.be

Werkgroep Verder- nabestaanden na zelfdoding: www.werkgroepverder.be

Zelfmoordpreventieproject van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg:www.zelfmoordpreventievlaanderen.be