Grondgebied Geetbets erkend voor de ramp “Wateroverlast midden juli 2021”

Midden juli 2021 heeft de zware regenval en bijhorende wateroverlast schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. Geetbets werd erkend in het kader van de overstroming tussen 14 en 17 juli 2021. In uitzonderlijke gevallen, kan je een schadevergoeding aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds. Het moet bijvoorbeeld gaan om schade die niet verzekerbaar is door een brandpolis eenvoudige risico’s.

Aanvraagprocedure voor particulieren:

https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/procedure-schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-voor-particulieren

Bent u ondernemer, een organisatie, een overheid of een landbouwer? Volg dan de aanvraagprocedure voor ondernemers:

https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/procedure-schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-voor-ondernemers

Alle voorwaarden: https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/voorwaarden-schadevergoeding-rampenfonds