Gouverneursbesluit Vuur- en rookverbod

Bekendmaking van het besluit van de gouverneur in het kader van de droogte:

De gouverneur heeft besloten dat het verboden om in of grenzend aan natuur- en heidegebied evenals in bossen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant kampvuren en vuur in open lucht te maken.

Onder ‘grenzend aan’ wordt begrepen binnen een perimeter van 30 meter te rekenen van de rand van natuur- en heidegebied evenals een bos.

 

Verder is het verboden om te roken in natuur- en heidegebieden evenals in bossen in de provincie Vlaams-Brabant.

 

Meer informatie:

https://www.gouverneurvlaamsbrabant.be/de-gouverneur/besluite