Aandacht! Extra info over het proefproject plaatselijk verkeer dorpskern Geetbets

Beste inwoners,

Naar aanleiding van de vele reacties op o.a. sociale media over het proefproject in onze dorpskern, willen we als bestuur dit toch nogmaals toelichten en verduidelijken. Enkele weken geleden kreeg elke inwoner reeds een brief in de brievenbus over de nieuwe regeling rond  het plaatselijk verkeer in onze dorpskern. Maar toch blijken er nog veel vragen en onduidelijkheden.

In 2019 kreeg de gemeente Geetbets van de het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen een subsidieproject toegewezen rond mobiliteit in een landelijke dorpskern. Aangezien de gemeente Geetbets enkele jaren geleden met de Spoorwegstraat een verkeersleefbaarheidsweg rond de dorpskern had aangelegd, was dit proefproject een mogelijke manier om het doorgaand verkeer, vooral vrachtverkeer en de snelheidsduivels op de Dorpsstraat en Steenstraat te weren en zo op termijn een veiligere schoolomgeving en dorpskern te verkrijgen. Laat het duidelijk zijn, elke inwoner of passant die een bezoek wil brengen aan één van de vele handelaars, ondernemingen of plaatselijke inwoners in de dorpskern van Geetbets, is zeker en vast nog steeds welkom in onze dorpskern en kan zonder problemen nog steeds het centrum binnen rijden.

Het proefproject werd in haar voorbereidende fase uitgewerkt samen met het Vlaams-Brabants Steunpunt e-government VERA, de provincie Vlaams-Brabant, VLAIO, Siemens en de gemeente Geetbets. De gemeenteraad en alle partijen keurden unaniem het opzet van dit proefproject goed. De bedoeling is dit project later ook toe te passen in andere steden of gemeenten, indien dit project positief geëvalueerd wordt. Het proeftraject zal in Geetbets gedurende 3 maanden uitgerold worden en eventueel bijgestuurd. Daarna zal het bestuur moeten beslissen of het project al dan niet wordt verder gezet of eventueel onder een aangepaste vorm.

In een eerste fase maakte men enkel gebruik van verkeersborden. Toen werd begin september de voorrang gewijzigd aan het kruispunt Dorpsstraat-Glabbeekstraat, werd de maximaal toegelaten snelheid in de dorpskern naar 30km/u gebracht en werden de borden “ enkel toegang plaatselijk verkeer” in de Dorpsstraat en Steenstraat aangebracht.

De omleiding van dorpsstraat vanuit Grazen naar de Glabbeekstraat is sinds 1 september dus de voorrangsweg. Het is duidelijk dat dit een enorme verandering was. Onze inwoners en passanten zijn jaren het anders gewoon geweest en bij aanvang waren er heel wat bestuurders die onbewust de stopborden negeerden. Een extra oplichtend stopbord en signalisatie bracht dit beter onder de aandacht.

In een tweede fase werd twee weken later op beide uiteinden van de dorpskern een interactief bord aangebracht. Deze borden staan in verbinding met de camera’s die geplaatst werden aan beide uiteinden van de dorpskern. Chauffeurs die te snel rijden, krijgen de boodschap voorafgaand aan de vermelding van hun nummerplaat  “u rijdt te snel”. Chauffeurs die geen tussenstop maakten onderweg en dus doorgaand verkeer waren, krijgen de boodschap voorafgaand aan hun nummerplaat “dit is geen sluipweg”. Bij aanvang van deze fase merkten we dat de ingestelde timing niet goed was en heel wat chauffeurs onterecht een bemerking kregen. De timing werd intussen ook al aangepast.

In een derde fase begin oktober werden aan beide uiteinden oranje knipperlichten geplaatst, die ook in verbinding staan met de camera’s. Wanneer iemand nu te snel rijdt of zonder tussenstop doorheen de dorpskern rijdt, krijgt hij 30 seconden rood licht. Het is een sensibiliseringsproject met dit rode licht. Het is niet de bedoeling mensen te beboeten. Door het rode licht wordt de weg doorheen de dorpskern in tijd een langer traject dan dat je als doorgaand verkeer de normale verkeersleefbaarheidsweg zou volgen. Nadien springt het oranje knipperlicht terug aan. Laat ook hier wel duidelijk zijn dat dit niets aan de nieuwe voorrangsregels verandert. Een oranjegeel knipperlicht betekent dat het verkeerslicht met dubbele voorzichtigheid mag voorbij gereden worden. Het wijzigt de voorrangsregeling niet.

De Vlaamse stuurgroep zal samen met alle partners de volgende maanden vanuit de praktijk dit project evalueren en eventueel bijsturen. We kregen van inwoners en passanten ook al heel wat feedback o.a. over de plaatsing van de stopstreep, de timing, de locatie van de camera’s… Deze informatie wordt ook mee opgenomen in de stuurgroep voor de tussentijdse evaluatie en indien mogelijk eventuele bijsturing. Na deze proefperiode van 3 maanden zullen we als bestuur moeten beslissen of we in Geetbets al dan niet doorgaan met dit project.

We hopen op deze manier jullie alvast extra geïnformeerd te hebben over de bedoeling en het opzet van deze gewijzigde verkeerssituatie in de dorpskern van Geetbets.

Namens het gemeentebestuur.

Jo Roggen

Burgemeester