Ook Vlaams-Brabantse grensgemeenten van Sint-Truiden (Geetbets, Landen, Zoutleeuw) schorten buitenschoolse activiteiten voor -13 jarigen tijdelijk op.

Eerder deze week werden ten gevolge van enkele uitbraken van COVID-19 in Sint-Truiden enkele scholen gesloten en werd beslist tot het opschorten van alle buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar, en dit tot aan de krokusvakantie. Enkele gemeenten uit Vlaams-Brabant grenzen aan Sint-Truiden, en het openbare leven is er ook in belangrijke mate gericht op deze stad. Kinderen uit Landen, Zoutleeuw en Geetbets nemen actief deel aan vrijetijdsbesteding of lopen school in Sint-Truiden of omgekeerd.

In de laatste dagen bleek ook dat de coronacijfers in deze 3 gemeenten zijn gestegen. Deze situatie vraagt om een nauwgezette opvolging. Daarom organiseerde de gouverneur van Vlaams-Brabant gisterenavond een uitgebreid overleg met naast de burgemeesters van Geetbets, Landen en Zoutleeuw, ook medische experten van de eerstelijnszone, de Federale gezondheidsinspectie, Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano.

Een diepgaande kwalitatieve analyse van de medische experts en de contact tracing geeft aan dat de cijfers inderdaad sneller stijgen, maar dat vooralsnog weinig besmettingen te linken zijn aan de uitbraken in Sint-Truiden. Er is dan ook geen reden tot paniek, maar toch is extra voorzichtigheid geboden, aangezien het moeilijk te voorspellen is hoe het virus – en zeker de nog minder bekende ‘Britse’ variant - zich in de komende dagen en weken zal gedragen.  

Daarom wordt vanuit het overleg  de uitdrukkelijke aanbeveling gedaan  om de geldende maatregelen tegen het coronavirus strikt en nauwkeurig te blijven opvolgen, met  voldoende aandacht voor de basisregels, in het bijzonder handhygiëne, afstand houden, dragen van het mondmasker waar nodig en ten alle tijden zorgen voor een goede verluchting. Deze maatregelen bieden nog steeds de beste bescherming tegen het virus, ongeacht de variant.

Daarnaast heeft de gouverneur een besluit genomen om de buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder de 13 jaar op te schorten in Landen, Geetbets en Zoutleeuw, en dit tot aan de krokusvakantie (dus tot en met vrijdag 12 februari). (pdf, 164.9 kB) Hiermee wordt de logica gevolgd van de Limburgse gouverneur om deze maatregel in te voeren in alle omliggende gemeenten van Sint-Truiden. Door diezelfde regeling uit te breiden naar de drie Vlaams-Brabantse buurgemeenten van Sint-Truiden is de aanpak consistent. De beperking in tijd (3 weken) en locatie (3 gemeenten) verzekert ook dat de maatregel proportioneel is. 

We blijven de situatie in deze gemeenten samen met de artsen en burgemeesters nauwlettend opvolgen en het is alvast de bedoeling de maatregel bij de start van de krokusvakantie te kunnen opheffen, zodat de impact voor zowel kinderen als ouders beperkt blijft. We beseffen dat dit geen leuke maatregel is, maar gezien de huidige snelle verspreiding en de onvoorspelbaarheid van het virus, is voorzichtigheid geboden. Beter nu proportioneel en gericht ingrijpen om erger te voorkomen.

Jan Spooren                Gouverneur Vlaams-Brabant

Gino Debroux             Burgemeester Landen

Jo Roggen                   Burgemeester Geetbets

Boudewijn Herbots    Burgemeester Zoutleeuw

Terug naar alle nieuws