Bericht inwoners Geetbets - update Covid-19

Beste inwoners,

Begin december 2020 kleurde onze gemeente in volle coronacrisis even groen en behoorden we in Vlaanderen tot de beter leerlingen van de klas. Eén maand later is de lokale situatie totaal anders. Geetbets kleurt donkerrood. Het is een zeer moeilijke tijd voor iedereen nationaal en lokaal. De federale regering nam nochtans harde maatregelen die ons professioneel, sociaal en publiek leven zeer hard hebben ingeperkt. Ondanks alle inspanningen die onze burgers leveren, merken we lokaal op dat in deze regio de besmettingscijfers enorm gestegen zijn de laatste weken.

Met 35 besmettingen op 6.100 inwoners de laatste 7 dagen staat Geetbets vandaag 21 januari in de top 3 in Vlaanderen wat betreft incidentie (aantal gevallen per 100.000 inwoners). Dit hoge cijfer is niet enkel te verklaren door een concentratie van besmettingen in één van onze scholen. Hier dient zeker ook gezegd te worden dat zowel de schooldirectie, het CLB, de medische expert van de Eerstelijnszone Oost Hageland en het Agentschap zorg en gezondheid zeer snel de nodige acties hebben ondernomen en besloten tot een gedeeltelijke sluiting van de school. Er werden op korte tijd zeer veel testen uitgevoerd in de schoolomgeving waarbij meerdere besmettingen werden vastgesteld. Maar ook buiten deze schoolomgeving is het opvallend dat wanneer er binnen een gezin een besmetting wordt vastgesteld, ook enkele dagen later andere leden van datzelfde gezin positief testen. Momenteel hebben we een zevental gezinnen waarin 3 tot 5 mensen besmet zijn. Zo dikt ons besmettingscijfer zeer snel aan. We mogen niet vergeten dat ook zonder bepaalde buitenlandse varianten het virus zich snel verspreidt. In samenspraak met de medisch experts worden steeds specifieke stalen verder onderzocht op mogelijke varianten. Op dit moment zijn er nog geen grote clusters waarbij een variant in het spel is en gaat het daar steeds om het gewone virus.

Ook wil ik graag de aandacht vestigen op het feit dat heel wat burgers, ondanks een positieve test, ons vertellen dat ze niet ziek zijn. Dit wil echter niet zeggen dat ze minder besmettelijk zijn voor anderen. Ook voor hen gelden even goed de isolatieregels. Neem a.u.b. geen risico! Geef geen eigen interpretatie aan de geldende regels. Word niet onvoorzichtig. Blijf thuis. De sociale dienst van de gemeente Geetbets, heeft een boodschappendienst voor mensen in isolatie zodat de noodzakelijke boodschappen bij de apotheker of het grootwarenhuis voor jou kunnen gedaan worden.

Als je ouder bent dan 6 jaar en symptomen hebt, blijf thuis en contacteer je huisarts. Hij zal jou testen of doorverwijzen. In afwachting van je resultaat, blijf thuis. Voelen je huisgenoten zich ook ziek ? Dan gaan ze eveneens in quarantaine en krijgen ze ook een test. Is de test positief? Dan moet je in isolatie en blijf je minstens 7 dagen thuis. De contactopvolging zal dan ook opgestart worden.  Wees eerlijk in jouw communicatie naar de contacttracers toe. Je helpt mensen niet door hun naam te verzwijgen wanneer je recent met hen in contact was. Integendeel. De gegevens die je op dat moment doorgeeft zullen ook niet gebruikt worden in het kader van handhaving. Als je zelf na een positieve test na die 7 dagen al minstens 3 dagen geen koorts meer hebt en als je geen problemen meer hebt met jouw ademhaling, dan pas mag je jouw woning verlaten.

Het vaccinatiecentrum voor de inwoners van Geetbets is gevestigd in Landen en wordt intussen gebruiksklaar gemaakt. Ik weet dat heel wat inwoners dit liever in Geetbets zelf of Zoutleeuw hadden gezien. Jammer genoeg was dit geen optie. Toch wil ik iedereen graag aansporen om niet te twijfelen en je te laten vaccineren. Maak a.u.b. deze noodzakelijke verplaatsing. Dat is de enige manier om de besmettingen een halt toe te roepen. Voor de niet-mobiele personen wordt de thuisvaccinatie momenteel verder uitgewerkt binnen de werkgroepen van onze liaisonartsen en medische experts van onze eerstelijnszone Oost Hageland.

Vanuit de gemeentelijke veiligheidscel en in samenwerking met de eerstelijnszone volgen we de situatie van onze gemeente elke dag op en nemen we indien nodig bijkomende maatregelen. We kunnen hierin enkel slagen als iedereen hierin zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt. Indien je zelf bijkomende maatregelen moet nemen, omwille van een bepaalde besmetting, dan word je rechtstreeks gecontacteerd met meer informatie.

We kunnen het niet genoeg benadrukken. Respecteer de hygiëneregels, denk aan kwetsbare mensen, hou afstand, beperk je nauwe contacten,  volg de regels voor bijeenkomsten en doe je activiteiten liefst buiten. Het strikt naleven van alle regels is in het belang van ons allemaal. Ik dank jullie allemaal voor jullie inzet en in het bijzonder alle mensen in de medische en zorgsector die elke dag opnieuw weer hun eigen gezondheid op het spel zetten ten dienste van onze inwoners. En ook alle mensen in essentiële beroepen, de veiligheidsdiensten, het onderwijs en zoveel meer, die in deze bijzondere tijden, toch onze dienstverlening elke dag opnieuw weer garanderen. Ook voor hen is dit geen evidentie. Hou vol. Allemaal samen met en voor elkaar.

Jo Roggen

Burgemeester

Gemeente Geetbets