Denk mee over mobiliteitsuitdagingen

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de oprichting van de vervoerregio’s hebben de gemeenten een kader waarbinnen ze samen kunnen werken aan mobiliteitsuitdagingen. Deel je mening over mobiliteit en vul de online bevraging in!

Geetbets behoort tot de Leuvense Vervoerregio. Deze telt 31 steden en gemeenten en is één van de 15 vervoerregio’s in Vlaanderen. Vervoerregio Leuven staat voor de enorme uitdaging om doelstellingen te formuleren om zo de economische en demografische groei te ondersteunen met een weldoordacht mobiliteitsbeleid en duurzame ruimtelijke ordening.

Het is niet de bedoeling om een theoretisch plan uit te werken zonder voeling met de realiteit. De ideeën, suggesties, visies, en bekommernissen van inwoners zijn essentieel in het hele proces.

Surf naar www.vervoerregioleuven.be en denk mee na over mobiliteitsuitdagingen- en oplossingen in onze regio. Inwoners die hun mobiliteitsproblemen, -noden of -wensen met Vervoerregio Leuven willen delen, kunnen de online bevraging invullen.

De antwoorden op deze vragen bepalen mee de speerpunten van het mobiliteitsplan van de Vervoerregio Leuven.

Terug naar alle nieuws