Voor een snelle indiensttreding van één technisch assistent m/v D1-D3, contract van bepaalde duur voltijds (4/5 mogelijk) project kasseileggen.

Voor een snelle indiensttreding van één technisch assistent m/v D1-D3, contract van bepaalde duur voltijds (4/5 mogelijk) project kasseileggen.

Taken:
• Bestrating plaatsen in verschillende materialen: Vooral Kasseien maar ook klinkers en beton.
• Grond- en funderingswerken uitvoeren voor het plaatsen van bestratingen en andere elementen van de gemeentelijke wegeninfrastructuur.
• Grind of steenslag spreiden of verdichten
• Bestaande bestrating herstellen
• Bodemlagen en afdeklagen aanbrengen en verdichten
• Elementen van het openbare wegennet plaatsen en afwerken (voegen, ...)
• De werf en de werfomgeving beveiligen door signalisatie, bakens, omleidingen, ...
• De circulatiemogelijkheden van werfmachines bepalen volgens de inplanting van het terrein
• Piketten, jalons, herkenningstekens, ... plaatsen voor het uitvoeren van de werken (verhardingen, borduren, ...)
• De uitgraving opvullen en aandammen

Competenties:
• Regels en afspraken nakomen
• Plannen (= ordenen)
• Omgaan met stress
• Zelfstandig werken
• Zin voor nauwkeurigheid hebben
• Klantgerichtheid
• Samenwerken als hecht team
• Resultaatgerichtheid
• Contactvaardig zijn
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
• Praktisch en oplossingsgericht denken (Inventiviteit)

Aanwervingsvoorwaarden
• Geen specifieke studievereisten
• Rijbewijs B

Ons aanbod
Een contractuele aanstelling voor bepaalde duur, maaltijdcheques (€ 8,00), fietsvergoeding. Datum indienen kandidaturen: Je stelt je kandidaat door sollicitatiebrief, CV, uittreksel strafregister (openbaar bestuur, niet ouder dan 2 maand), op uiterlijk 28 januari 2021 te verzenden (datum van poststempel als bewijs) aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets of te overhandigen tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van AC Den Molencouter of via e-mail verzonden aan tb@geetbets.be (de datum van elektronische verzending geldt als bewijs).

MEER INFO OVER DE FUNCTIE: sv@geetbets.be – tel. 011/58.65.55 60

Terug naar alle nieuws