Het gemeentebestuur van Geetbets werft aan in contractueel verband voor onbepaalde duur met aanleg van een wervingsreserve voor 3 jaar:

Deskundige voor de dienst grondgebiedszaken B1 – B3 contractueel in voltijds verband.

Als deskundige word je ingezet voor de ontwikkeling en het onderhoud van de openbare ruimte en patrimonium van gemeente en OCMW.

TAKEN:

Je bereidt zelfstandig dossiers voor in het kader van overheidsopdrachten en subsidieprojecten zowel inhoudelijk technisch als administratief.

Je volgt de onderhoudscontracten voor de gebouwen op en je werkt ondersteunend in het kader van het preventiebeleid.

Je stuurt de medewerkers van de onderhoudsdienst en de zaaltoezichters aan.

Je beheert het gemeentelijk wagenpark.

Je werkt samen aan GIS-toepassingen.

Je wordt flexibel ingezet in de dienst in functie van de interne organisatie.

KENNIS:

Je beschikt over een basiskennis van het decreet lokaal bestuur en over kennis van wetgeving in het domein (overheidsopdrachten, veiligheid, … ).

Je beschikt over een brede algemene en bij voorkeur technische kennis.

Je kan goed overweg met Office-toepassingen.

Je bent sterk geïnteresseerd in specifieke softwaretoepassingen zoals GIS-toepassingen en andere.

COMPETENTIES:

Je beschikt over organisatorische, leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

Je kan analytisch en probleemoplossend denken en werken.

Je kan opgedane kennis toepassen in de werking van de dienst en deze kennis op peil houden.

Je kan in team-verband werken en collega’s ondersteunen.

AANWERVINGSVOORWAARDEN:

Je bezit een diploma dat in aanmerking komt voor het niveau B, ofwel een bachelor diploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs korte type of daarmee gelijkgesteld bij voorkeur in een technische richting.

Je bezit een rijbewijs B.

KANDIDATUUR:

De kandidaturen (sollicitatiebrief, CV, uittreksel strafregister (openbaar bestuur, niet ouder dan 2 maand), kopie diploma) moeten uiterlijk op 05 februari 2021 worden verzonden (datum van poststempel als bewijs) aan het college van burgemeester en schepenen (Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van AC Den Molencouter Geetbets.

Of via mail naar tb@geetbets.be

MEER INFO OVER DE FUNCTIES

Functie-inhoud en verloop van de aanwervingsprocedure:sv@geetbets.be – tel. 011/58.65.60

WAT BIEDEN WIJ:             

· Gratis hospitalisatieverzekering & tweede pensioenpijler

· Maaltijdcheques t.w.v. € 8,00/gewerkte dag

· Fietsvergoeding

· Loon op schaalniveau

· Min. 30 vakantiedagen

Terug naar alle nieuws