Aangezien elke mening telt, grijp je kans en vul nog snel de enquête in!

ENQUÊTE G’Bets 2.0: GEEF JOUW MENING OVER DE TOEKOMSTPLANNEN VOOR ONS DORP. Neem deel en maak kans op een prijs www.gbets2punt0.be “Hoe kunnen we de toekomst van onze dorpen veilig stellen, voor morgen én voor de volgende generaties?” Dit is de centrale vraag van het project ‘G’bets 2.0 – lokale ruimte trajecten’, een partnerschap van de gemeente Geetbets en de provincie Vlaams-Brabant. In 2019 konden de inwoners van de gemeente tijdens twee inspraakrondes hun verwachtingen en wensen kenbaar maken voor drie strategische locaties in onze gemeente: het dorpshart (Dorpsstraat/Steenstraat), het stationsplein met nabije omgeving en de site Warande (Ketelstraat). Met deze schat aan informatie werkte het studieconsortium per locatie een inrichtingsvoorstel uit. Het gemeentebestuur toetst deze voorstellen graag grondig af bij haar inwoners voor het definitieve keuzes maakt. De noodzakelijke coronamaatregelen laten het echter niet toe om hiervoor een fysieke bijeenkomst te organiseren. Daarom opteren we voor een digitale variant onder de vorm van een gemakkelijk in te vullen online bevraging. U kan deelnemen van 20 oktober tot en met 10 november. Wie deelneemt, maakt kans op een prijs. Een uitgebreide presentatie met ingesproken uitleg kan u op de website www.gbets2punt0.be bekijken en beluisteren. Zo verneemt u van naaldje tot draadje welke inrichtingsvoorstellen het studieconsortium uitwerkte, voortbouwend op de inspraakreacties uit de eerdere inspraakronden. Wie dit wil, kan in de bevraging daarna per locatie aangeven in welke mate zij/hij het met deze voorstellen eens is. De bevraging is zo opgebouwd dat de resultaten rechtstreeks zullen bijdragen aan het einddoel van onze opdracht: een projectdefinitie voor de ontwikkeling van de drie locaties en de uitwerking van een draaiboek. Dit laat het bestuur toe om definitieve keuzes te maken die gestoeld zijn op een stevig draagvlak bij de bevolking. We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan de bevraging. Wie geen toegang heeft tot internet, kan een papieren versie van de bevraging ophalen aan het onthaal van het administratief centrum of in de bibliotheek.

Terug naar alle nieuws