“Extra maatregelen voor het circus 27 en 28 oktober”

Beste inwoners,

Omdat er ongerustheid is over de komst van het circus, wensen we als bestuur enkele zaken verder toe te lichten.

De komst van het circus werd reeds voor de stijgende coronacijfers goedgekeurd.

Het huidige ministeriële besluit staat ook nog steeds circussen toe, met een maximum van 200 aanwezigen vanwege het geldende protocol.Indien we als lokaal bestuur strenger willen gaan dan het ministeriële besluit dan moeten we dit afdoende motiveren.

Gelet op de stijgende cijfers heeft het bestuur overlegd met de medisch expert die voor onze regio de cijfers in detail analyseert om te kijken welke risico’s de komst van het circus inhoudt.

De huidige besmettingen vinden voornamelijk plaats in de familiale, kennissen- en werkkring. Bij het circus ziet hij voornamelijk het risico in de contacten voor en na het optreden, maar niet tijdens het optreden.

Om het risico op deze contacten te beperken werd besloten om een maximum van 40 aanwezigen per optreden op te leggen.

Bijkomend zal er verhoogde aandacht en controle zijn op de verplichte veiligheidsmaatregelen die het circus moet nemen.

Hopende hiermee de ongerustheid te kunnen wegnemen.

Terug naar alle nieuws