Sinds begin oktober stijgt het aantal besmettingen ook in Geetbets

Beste inwoners,

Ondanks het stijgende aantal besmettingen in onze provincie en in ons land, bleven de aantallen in onze gemeente Geetbets en onze directe buurgemeenten tijdens de maanden juli, augustus en september stabiel en relatief beperkt. Ik wil als burgemeester dan ook iedereen bedanken voor de inspanningen die door jullie allemaal gedaan werden en de discipline die aan de dag gelegd werd. We horen van onze politiezone dat de controles die uitgevoerd werden in onze gemeente een positief resultaat opleverden en dat bijna iedereen zich goed aan de regels houdt. Maar ook de volgende weken en maanden zal dit blijvend nodig zijn. De Covid-19 besmettingsgraad in de provincie Vlaams-Brabant is op korte tijd snel verslechterd in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Hierbij is de situatie duidelijk ernstiger in de gemeenten in de Vlaamse Rand, dan in verder gelegen gebieden zoals het Hageland. Sinds begin oktober stijgt het aantal besmettingen ook in Geetbets en volgt hiermee de nationale trend. Iedereen is de maatregelen beu en heeft er meer dan genoeg van. Maar toch moeten we nog even doorbijten. Dit is zeer belangrijk als we niet met zijn allen in een tweede lockdown willen belanden. De 6 gouden regels dienen hiertoe maximaal gerespecteerd te worden. Ik probeer hieronder even kort te schetsen wat provinciaal of gemeentelijk vandaag extra opgelegd wordt en wat van toepassing is binnen de sportsector en de horeca. Aangezien de regels federaal zeer snel aangepast kunnen worden, verwijs ik iedereen graag naar de website www.info-coronavirus.be voor een laatste stand van zaken.

Provincie

Sinds 14 augustus 2020 was het reeds verplicht om in heel Vlaams-Brabant steeds een mondneusmasker bij zich te hebben.  Onze nieuwe gouverneur heeft nu voor het volledige grondgebied van Vlaams-Brabant een aantal publieke plaatsen en evenementen bepaald waar het steeds verplicht is een mondneusmasker te dragen. Concreet gaat het onder meer om openbare gebouwen, markten en kermissen, toeschouwers bij sportwedstrijden en de begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode. De mondmaskerplicht blijft verplicht op drukke plaatsen, in winkels en bij activiteiten en op locaties waar er een aanzienlijk risico op de verspreiding van het virus bestaat. https://gouverneurvlaamsbrabant.be/home

Met de opschaling van de hele sportsector naar code oranje die reeds eerder door de Vlaamse overheid werd doorgevoerd, kwam men ook tegemoet aan de vraag om douches en kleedkamers te sluiten in de sportfaciliteiten. Ook de beslissing op Vlaams niveau om de kantines van de sportinfrastructuren open te houden, wordt gevolgd. Maar, twee aanvullende maatregelen werden overeengekomen in Vlaams-Brabant: de gemeentebesturen en politiekorpsen zullen strikter controleren of de Corona veiligheidsmaatregelen op een correcte manier worden toegepast, en overgaan tot een sluiting van de kantine als dit niet het geval blijkt te zijn. Ten tweede werd er een gouverneursbesluit uitgevaardigd dat alle sportkantines oplegt om maximaal op en te houden tot een half uur na de laatste sportactiviteit. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor kantines die vergund zijn als eetgelegenheid  https://gouverneurvlaamsbrabant.be/home . Meer concrete info over de nieuwe Vlaamse regeling rond sporten in coronatijd vind je op volgende website:  https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona

Gemeenten zullen een meer restrictieve interpretatie van de Corona evenementenmatrix hanteren voor de beoordeling van aanvragen, zeker nu de activiteiten voor Halloween eraan komen en de voorbereidingen voor eindejaaractiviteiten starten. De lokale jeugddiensten zullen extra sensibiliseringsacties opzetten naar de jeugdbewegingen met betrekking tot de opschaling naar code oranje voor het jeugdwerk

Geetbets

Voor Geetbets werden reeds extra bij burgemeestersbesluit mondmaskers verplicht bij het betreden van het recyclagepark van Ecowerf, het wachten buiten en het betreden van de funeraria, het bezoek aan de wekelijkse markt en bij het ophalen en afzetten van de kinderen in de schoolomgeving, aan de kinderopvang, aan de jeugd- en sportlokalen en aan de kunstacademie filiaal Geetbets.

Daarnaast roep ik iedere inwoner op om de Coronalert app te installeren op zijn / haar smartphone gezien de stijgende trend in het aantal coronabesmettingen. De app ondersteunt in het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus en vormt een belangrijk onderdeel van de contacttracing.

Ik dank iedereen voor alle inspanningen de afgelopen maanden. Hou het veilig en zorg goed voor jezelf en elkaar.

Jo Roggen,

Burgemeester

Terug naar alle nieuws