Het begrip nauw contact verdient duiding om correct te worden begrepen en toegepast.

Beste inwoners

De nationale Veiligheidsraad van 23 september heeft opnieuw gezorgd voor zeer uiteenlopende meningen en reacties. Wat echter van belang is dat we goed moeten beseffen het erop aan komt nu te leren leven met het coronavirus. Dat maatregelen niet worden versoepeld of verstrengd, maar aangepast om het op lange termijn te kunnen volhouden. Corona moeheid en lakse omgang met de maatregelen zijn uit den boze. We dienen immers waakzaam en in het belang van ons allen de 6 gouden regels te blijven respecteren.

We kunnen ze niet genoeg herhalen om toe te passen in ons dagelijks leven met corona

o Was vaak je handen met water en zeep. Geef geen hand of kus. Hoest of nies in je elleboog

o Spreek buiten af. Kan dit niet? Verlucht de ruimte dan goed;

o Wees extra voorzichtig bij mensen die tot een risicogroep behoren.

o Hou een veilige afstand van elkaar (1,5 meter).

o Nauwe contacten beperken (vanaf 1/10: individueel niet meer dan 5 personen buiten het gezin per maand);

o De regels inzake samenscholingen respecteren (vanaf 1/10: niet meer dan 10 personen op hetzelfde moment op dezelfde plaats).

Het begrip nauw contact verdient duiding om correct te worden begrepen en toegepast. We mogen immers zoveel mensen zien en ontmoeten als we willen, zo lang we maar de veiligheidsafstand van 1,5m respecteren. Indien dit niet kan, moet een mondmasker gedragen worden. Met mensen die we op deze manier ontmoeten, hebben we geen ‘nauw contact’. Wie echter geen afstand wil houden en geen mondmasker wil dragen, gaat een ‘nauw contact’ aan.

Deze nauwe contacten, contacten van meer dan 15 minuten zonder veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker dienen we te beperken. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met niet meer dan 5 verschillende personen (buiten het huishouden) per maand.

Alleen zo dragen we samen zorg voor elkaar!

Namens het bestuur van gemeente en OCMW Geetbets

Terug naar alle nieuws