AAN DE BEWONERS VAN DE HULSBEEKSTRAAT

Project: “Sanering Hulsbeek”

Betreft:  glijbekisting en asfalt

Beste, 

Naar aanleiding van de werken in het kader van boven vernoemd project willen wij u op de hoogte brengen van het verdere verloop van de werf.

Op maandag  21/09/2020 starten we met het aanleggen van de betonboord van de Hulsbeekstraat. Aansluitend wordt de nieuwe fundering en de onderlaag asfalt van de rijweg geplaatst. De betonboord wordt getrokken beginnende van nummer 116 aan de kant van de oneven nummers op de Hulsbeekstraat tot het kruispunt met de Heirbaan en zo terug langs de kant van de even nummers. Deze werken zullen duren tot 1/10/2020.

Gelieve maandag VÓÓR 7u s’morgens uw voertuig buiten de werfzone te plaatsen. Mogelijke parkeerplaatsen vind je in de gele zone op het bijgevoegd plan. Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het beton is het onmogelijk om met uw voertuig uw eigendom te betreden. Voor het laden en lossen kan u wel met uw voertuig tot voor de woning geraken maar nadien zal u uw voertuig verderop moeten parkeren. De breedte bedraagt slechts 4,40m tussen de betonboorden waardoor kruisen niet mogelijk is.

Vanaf  21/09/2020 tot 1/10/2020 is het dus onmogelijk om de wagen aan de woning te parkeren. wij proberen dit zo snel mogelijk te beperken, en bij vervroegde toelating met de wagen naar de woning zullen wij dit mondeling communiceren.

Deze planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden.

De arbeiders kunnen altijd aangesproken worden op de werf hierover.

Met vriendelijke groeten,

Gertjan Moors

GEMOCO NV 

Terug naar alle nieuws