Bericht naleven testing en quarantaine bij terugkeer uit vakantie

Beste inwoners

Uit de lokale tracing gegevens blijkt dat de meeste nieuwe besmettingen van vakantiegangers zijn. Daarnaast blijkt dat heel wat terugkeerders, ook al komen ze terug uit een rode zone, zich niet laten testen, noch de verplichte quarantaine naleven. Volgens de laatste berichtgeving zou 1 op 3 terugkeerders uit ‘rode zone’, ondanks de verplichting, geen test ondergaan.

Als we de dalende trend in de coronacijfers willen aanhouden, dan is het ieders verantwoordelijkheid om bij thuiskomst na een vakantie in het buitenland correct te handelen.

Wijzigde de kleurencode tijdens je verblijf in het buitenland naar een oranje of rode zone, neem dan contact met je huisarts bij thuiskomst om onmiddellijk een coronatest te laten afnemen. Plaats je gezin en jezelf in quarantaine!

In Geetbets bevestigen we ondertussen het bovenstaande en kennen we twee coronabesmettingen na terugkeer uit vakantie. Gelukkig handelden zij wel correct waardoor een lokale verspreiding kan vermeden worden.

Tevens willen we erop wijzen dat je bij terugkeer van vakantie je dient te registreren via het registratieformulier https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/. Dit geldt eveneens voor terugkeer uit groene zones. Dit omdat de situatie van dag tot dag kan veranderen.

De start van het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Om dit veilig te laten verlopen, heeft de burgermeester een besluit genomen dat er vanaf 1 september 2020 het verplicht is om een mondmasker te dragen bij het brengen en afhalen van de kinderen:

- in de schoolomgeving

- aan de kinderopvang

- aan de jeugd- en sportlokalen en

- aan de kunstacademie filiaal Geetbets

Tenslotte herhalen we nog eens de 6 gouden regels die dienen toegepast te worden in ons dagelijks leven met corona

o Was vaak je handen met water en zeep. Geef geen hand of kus. Hoest of nies in je elleboog

o Spreek buiten af. Kan dit niet? Verlucht de ruimte dan goed;

o Wees extra voorzichtig bij mensen die tot een risicogroep behoren.

o Hou een veilige afstand van elkaar (1,5 meter).

o Draag een mondmasker op plaatsen waar het verplicht is of op drukke openbare plaatsen;

o Beperk groepsbijeenkomsten en hou je aan de regels van de nationale veiligheidsraad daaromtrent (vanaf 27 juli: je vaste sociale bubbel van 5 personen).

Alleen zo dragen we samen zorg voor elkaar!

Namens het bestuur van gemeente en OCMW Geetbets

Terug naar alle nieuws